VideoHub
Brukernavn
Michael Bratland

Litt om meg
Har jobbet som lærer i KRLE i 9 år, og arbeider for tiden som avdelingsleder ved Soknedal skole.

Registrert
18.11.2019

Leksehjelp
Nyttig
Underholdning
Bibelen
Bibelen (1.00 kr)
Denne filmen tar for seg sammenhengene og innholdet i det Gamle og det Nye Testamentet. Vi får en...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 2 Stem ned 0
Etikk og etiske modeller
Etikk og etiske modeller (1.00 kr)
Denne filmen tar for seg ulike etiske modeller og filosofer. En etisk problemstilling kan få fors...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Jødedom
Jødedom (1.00 kr)
Denne filmen tar for seg de mest sentrale delene av Jødedom. Den viser oss jødedommens historie, ...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
De 10 bud
De 10 bud (1.00 kr)
Denne filmen viser oss en kort gjennomgang av de 10 bud. I følge både Islam, Jødedom og Kristendo...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 1 Stem ned 0
Katolsk og ortodoks kristendom
Katolsk og ortodoks kristendom (1.00 kr)
Denne filmen gir en grundig gjennomgang av hovedtrekkene i katolsk og ortodoks retning innenfor K...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Ulike guder i Hinduismen
Ulike guder i Hinduismen (1.00 kr)
Denne filmen viser en grundig gjennomgang av de mest sentrale gudene innenfor hinduistisk troslær...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Hinduisme
Hinduisme (1.00 kr)
Denne filmen tar for seg hovedmomentene innenfor Hinduismen. Vi ser på ulike retninger, ulike gud...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Buddhisme
Buddhisme (1.00 kr)
Denne filmen tar for seg hovedmomentene innenfor Buddhisme. I filmen hører vi om historien om Sid...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Islam
Islam (1.00 kr)
Denne filmen tar for seg de fleste hovedmomentene innenfor religionen Islam. Den tar for seg Kora...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Kristendommens historie og ulike retninger
Kristendommens historie og ulike retninger (1.00 kr)
Denne filmen viser kristendommens utvikling og historie fra år 0 og frem til i dag. Den legger sæ...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0