VideoHub
Brukernavn
nicolov

Litt om meg
Jeg jobber som adjunkt på Østlandet, og jeg underviser i fagene matematikk, naturfag og musikk. I løpet av tiden min som lærer har jeg opparbeidet meg erfaring som klasseleder i hele klasser på opptil 30 elever, både alene og i et tolærersystem, og som pedagog for enkeltelever og mindre elevgrupper med særstilte behov.

Mitt mål i forhold til stillingen er å være lærer for elevene først og fremst, og jeg holder fast ved at trygghet og stabilitet er viktige grunnelementer for deres trivsel og læring. Derfor arbeider jeg målrettet mot gode rutiner og en mest mulig forutsigbar hverdag.


Registrert
11.11.2019

Leksehjelp
Nyttig
Underholdning
Likninger med to ukjente, del 2
Likninger med to ukjente, del 2 (1.00 kr)
Denne videoen går ut på mer eller mindre samme prinsipp og fremgangsmåte, men med en litt mer ava...
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Likninger med to ukjente, del 1
Likninger med to ukjente, del 1 (1.00 kr)
I denne videoen tas det en gjennomgang av en tekstoppgave som kan løses ved hjelpe av en likning ...
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Likninger, del 3
Likninger, del 3 (1.00 kr)
I denne videoen tar vi for oss et sett med oppgaver der det dukker opp likninger som har brøker m...
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Likninger, del 2
Likninger, del 2 (1.00 kr)
I denne videoen går vi videre med temaet likninger, og her skal vi se nærmere på hvordan man kan ...
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Likninger, del 1
Likninger, del 1 (1.00 kr)
Vi starter denne videoen ved å avmystifisere litt om begrepet likninger, som i og for seg ikke er...
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Prosent, del 2
Prosent, del 2 (1.00 kr)
Når er det man bruker de tallene man får fra oppgaven, og når er det man må regne på disse først?...
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Prosent, del 1
Prosent, del 1 (1.00 kr)
Denne videoen tar for seg formlene for regning med prosent. Her vises det i detalj hvorfor disse ...
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Brøk, desimal og prosent
Brøk, desimal og prosent (1.00 kr)
Dette er en gjennomgang av hvordan vi gjør om en brøk til en desimal, og deretter til en prosent....
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Potenser
Potenser (1.00 kr)
Denne videoen viser en gjennomgang av matematikkoppgaver som har potenser i seg. Dette er produkt...
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Figurtall
Figurtall (1.00 kr)
Figurtall er en underkategori av regning med variabler og algebra. Her er bokstavuttrykket visual...
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Areal og omkrets av trapes
Areal og omkrets av trapes (1.00 kr)
Denne videoen tar en gjennomgang av den siste av de vanligste firkantene; trapeset. Her ser vi på...
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Areal og omkrets av rektangel, kvadrat og parallellogram
Areal og omkrets av rektangel, kvadrat og parallellogram (1.00 kr)
I denne videoen er det areal og omkrets av ulike firkanter som er tema. Her skal vi finne arealet...
  nicolov <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0