VideoHub
Brukernavn
bentjohan

Litt om meg
Lektor med fagene samfunnsfag, matematikk og naturfag. Over 10 års erfaring som lærer.

Registrert
28.10.2019

Leksehjelp
Nyttig
Underholdning
Pytagoras' læresetning ved 30, 60 og 90 graders trekanter
Pytagoras' læresetning ved 30, 60 og 90 graders trekanter (1.00 kr)
Videoen forklarer hvorfor hypotenusen er dobbelt så lang som den korteste kateten i trekanter med...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Pytagoras' læresetning ved likebeinte trekanter
Pytagoras' læresetning ved likebeinte trekanter (1.00 kr)
Videoen forklarer hvordan man regner ut sidelengder i likebeinte trekanter ved hjelp av Pytagoras...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Hvordan regne med Pytagoras' læresetning?
Hvordan regne med Pytagoras' læresetning? (1.00 kr)
I denne videoen kommer jeg med flere regneeksempler på hvordan man regner med Pytagoras' læresetn...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Hva er Pytagoras' læresetning
Hva er Pytagoras' læresetning (1.00 kr)
I denne videoen forklarer jeg hva Pytagoras' læresetning? Videoen inneholder ikke regneeksempler,...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Likninger med x-en på høyresiden
Likninger med x-en på høyresiden (1.00 kr)
Denne likningen forklarer hvordan man løser likninger som har x-en på høyresiden slik som for eks...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Videoer med gange/dele og flere ledd på den ene siden
Videoer med gange/dele og flere ledd på den ene siden (1.00 kr)
Denne videoen forklarer hvordan du løser likninger som har flere ledd på venstresiden slik som fo...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Enkle likninger med både gange og dele
Enkle likninger med både gange og dele (1.00 kr)
Videoen viser hvordan du løser likninger med både multiplikasjon og divisjon. Stor vekt på å gjør...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Enkle likninger med gange eller dele
Enkle likninger med gange eller dele (1.00 kr)
Videoen viser hvordan du løser enkle likninger som kun inneholder enten multiplikasjon eller divi...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Enkle likninger med pluss og minus
Enkle likninger med pluss og minus (1.00 kr)
Videoen viser hvordan du løser de enkleste likningene. Likninger som bare inneholder addisjon og ...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Hva er en likning?
Hva er en likning? (1.00 kr)
Videoen forklarer hva en likning er og forklarer kort den viktige regelen som alltid brukes for å...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
La oss lage likninger
La oss lage likninger (1.00 kr)
Video som viser hvordan man lager likninger. Dette er nyttig for at elevene skal forstå hva en li...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Likhetstegnet
Likhetstegnet (1.00 kr)
Video som forklarer hvordan likhetstegnet brukes i matematikken. Nyttig bakgrunnskunnskap for å f...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0