VideoHub
Alle > Leksehjelp > Matematikk > Ungdomsskole
Fritekst:


Enkle likninger med både gange og dele
Enkle likninger med både gange og dele (1.00 kr)
Videoen viser hvordan du løser likninger med både multiplikasjon og divisjon. Stor vekt på å gjør...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Enkle likninger med gange eller dele
Enkle likninger med gange eller dele (1.00 kr)
Videoen viser hvordan du løser enkle likninger som kun inneholder enten multiplikasjon eller divi...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Enkle likninger med pluss og minus
Enkle likninger med pluss og minus (1.00 kr)
Videoen viser hvordan du løser de enkleste likningene. Likninger som bare inneholder addisjon og ...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Hva er en likning?
Hva er en likning? (1.00 kr)
Videoen forklarer hva en likning er og forklarer kort den viktige regelen som alltid brukes for å...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
La oss lage likninger
La oss lage likninger (1.00 kr)
Video som viser hvordan man lager likninger. Dette er nyttig for at elevene skal forstå hva en li...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Likhetstegnet
Likhetstegnet (1.00 kr)
Video som forklarer hvordan likhetstegnet brukes i matematikken. Nyttig bakgrunnskunnskap for å f...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Kort om kåseri
Kort om kåseri (1.00 kr)
I denne filmen tar jeg for meg hva et kåseri er. Og så viser jeg de vanligste virkemidlene som er...
  Janka <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0