VideoHub
Her er du nå:
Alle > Leksehjelp
Kategori:
• Matematikk• Statistikk• Annet• Religion (KRLE)
Fritekst:


Hvordan regne med Pytagoras' læresetning?
Hvordan regne med Pytagoras' læresetning? (1.00 kr)
I denne videoen kommer jeg med flere regneeksempler på hvordan man regner med Pytagoras' læresetn...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Hva er Pytagoras' læresetning
Hva er Pytagoras' læresetning (1.00 kr)
I denne videoen forklarer jeg hva Pytagoras' læresetning? Videoen inneholder ikke regneeksempler,...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Likninger med x-en på høyresiden
Likninger med x-en på høyresiden (1.00 kr)
Denne likningen forklarer hvordan man løser likninger som har x-en på høyresiden slik som for eks...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Videoer med gange/dele og flere ledd på den ene siden
Videoer med gange/dele og flere ledd på den ene siden (1.00 kr)
Denne videoen forklarer hvordan du løser likninger som har flere ledd på venstresiden slik som fo...
  bentjohan <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Bibelen
Bibelen (1.00 kr)
Denne filmen tar for seg sammenhengene og innholdet i det Gamle og det Nye Testamentet. Vi får en...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 1 Stem ned 0
Etikk og etiske modeller
Etikk og etiske modeller (1.00 kr)
Denne filmen tar for seg ulike etiske modeller og filosofer. En etisk problemstilling kan få fors...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Jødedom
Jødedom (1.00 kr)
Denne filmen tar for seg de mest sentrale delene av Jødedom. Den viser oss jødedommens historie, ...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
De 10 bud
De 10 bud (1.00 kr)
Denne filmen viser oss en kort gjennomgang av de 10 bud. I følge både Islam, Jødedom og Kristendo...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 1 Stem ned 0
Katolsk og ortodoks kristendom
Katolsk og ortodoks kristendom (1.00 kr)
Denne filmen gir en grundig gjennomgang av hovedtrekkene i katolsk og ortodoks retning innenfor K...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Ulike guder i Hinduismen
Ulike guder i Hinduismen (1.00 kr)
Denne filmen viser en grundig gjennomgang av de mest sentrale gudene innenfor hinduistisk troslær...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Hinduisme
Hinduisme (1.00 kr)
Denne filmen tar for seg hovedmomentene innenfor Hinduismen. Vi ser på ulike retninger, ulike gud...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0
Buddhisme
Buddhisme (1.00 kr)
Denne filmen tar for seg hovedmomentene innenfor Buddhisme. I filmen hører vi om historien om Sid...
  Michael Bratland <100 visninger Stem opp 0 Stem ned 0